Tvangsfjernelse af børn: Sådan får du overblik og gratis advokathjælp

Tvangsfjernelse af børn er en tung proces. Og hvis du eller én, du kender, er i fare for at få tvangsfjernet børn, så gør du klogt i at sætte dig ind i, hvordan processen rent faktisk forløber.

Nedenfor kan du blive klogere på både tvangsfjernelse og den gratis advokathjælp, som du kan få, hvis du har en aktuel sag.

Hvad er tvangsfjernelse?

En tvangsfjernelse betyder, at myndighederne fjerner et barn fra forældrenes hjem mod forældrenes egen vilje. Tvangsfjernelse betegnes undertiden også som ”anbringelse uden samtykke”, og formålet med processen er at undgå, at barnet lider unødig overlast i de tidlige stadier af livet.

I forbindelse med en sag om tvangsfjernelse har du krav på gratis advokathjælp både som forælder, men også som barn over 12 år.

Få gratis advokathjælp og overblik

Hvis du er blevet informeret om, at dit barn er i risiko for at blive tvangsfjernet, kan du sætte ind på to parametre:

Dan dig et overblik over situationen

Først og fremmest skal du have dannet dig et overblik over situationen. Typisk vil myndighederne give dig en skriftlig begrundelse for deres vurdering, og det er vigtigt, at du forstår den.
I den forbindelse kan det også være gavnligt, at du opsøger gratis advokathjælp.

Opsøg gratis advokathjælp

I Danmark er det relativt nemt at finde en advokat med speciale i tvangsfjernelse. Og gratis advokathjælp er vejen frem for dig, der ikke har midlerne til at betale for almen juridisk rådgivning.

Du kan blandt andet finde mere information om tvangsfjernelse og gratis advokathjælp på tvangsfjernelse.com.

Hvornår sker tvangsfjernelse?

Tvangsfjernelse kan både ske umiddelbart efter fødslen og senere i løbet af barndommen.
Mistrivsel er én af de mest normale årsager til tvangsfjernelse. Hvis en eller flere af barnets forældre åbenlyst kæmper med alkohol- eller stofmisbrug, psykiske problemer eller andre belastningstilstande, kan der være risiko for, at barnet på ét eller andet tidspunkt bliver tvangsfjernet. Vold mod barnet er også en hyppig årsag til, at myndighederne træder til og fjerner barnet fra sit hjem og sine forældre.

Børn kan kun blive tvangsfjernet, hvis der er en fremtrædende risiko for, at de tager alvorlig, langvarig skade af at blive boende, hvor de er. Dermed er det også en betingelse, at den givne families problemer ikke kan løses med en eller anden form for hjælp i hjemmet.