Stå stærkere i både din sag og din forældreevneundersøgelse med en tvangsfjernelse advokat ved din side

Advokatfirmaet Strauss & Garlik beskæftiger 6 specialister i tvangsfjernelsessager, som f.eks. Rasmus Hedegaard der er tvangsfjernelse advokat og partner i virksomheden. På www.tvangsfjernelse.com kan du læse meget mere om det dygtige team og deres arbejde, der bl.a. går ud på at klarlægge forældrenes rolle i sagerne. Her foretages der en forældreevneundersøgelse, hvormed det vurderes, hvorvidt forældrene kan varetage og sikre barnets udvikling.

Hyr en erfaren tvangsfjernelse advokat til din sag

Som tvangsfjernelse advokat er det vigtigt, at du har styr på juraen omkring tvangsfjernelser. Det har Rasmus Hedegaard, der er en af advokaterne, som du kan benytte i disse sager. Derudover bliver han ofte brugt som ekspert i medierne i kraft af sin erfaring som tvangsfjernelse advokat. I tvangsfjernelsessager er det forvaltningens opgave at belyse sagen hele vejen rundt. Det er dog Rasmus’ erfaring, at forvaltningen af og til glemmer at fortælle de ting, der taler for, at barnet ikke skal fjernes. Som tvangsfjernelse advokat er det hans mission at få alt frem, der taler til din fordel. Derudover er en af advokaternes vigtigste opgaver er at guide dig trygt igennem processen, uanset om du er barn eller voksen. Det gælder især med sager, der omhandler børn, da de kan være præget af meget stærke følelser. For at indgå i dette følelsesladede samarbejde så er det vigtigt, at du vælger en tvangsfjernelse advokat, som du finder det naturligt at betro dig til.

Forældrene vurderes med en forældreevneundersøgelse

Der foretages en forældreevneundersøgelse i sager om tvangsfjernelse. En forældreevneundersøgelse er en undersøgelse, der vurderer forældrenes rolle i forhold til at varetage og sikre barnets udvikling. Det kan være kommunen eller forældrene selv, der tager initiativ til undersøgelsen. Det bliver også kaldt en forældrekompetenceundersøgelse. Den består for det meste af samtaler med og test af forældre og barn. Derudover indeholder en forældreevneundersøgelse en undersøgelse af forældrenes omsorgsevne. Der er ydermere samtaler med de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen såsom i børnehaven eller SFO’en. Det er oftest en psykolog eller en psykiater, der foretager den. Der har dog været en del kritik, da der ikke nogen lovgivning eller fællesminimumskrav til kommunerne om, hvordan en forældreevneundersøgelse foretages. Det medvirker til, at der kan være store udsving i metoder og kvaliteten i de enkelte kommuner.

Når du søger hjælp og rådgivning hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik, så får du din egen advokat tilknyttet. Advokaten går til opgaven med assistance fra hele teamet bag sig. Det gør, at du får personlig kontakt med din valgte specialist inden for tvangsfjernelser, men samtidig kan trække på hele teamets ekspertise. Virksomheden tilbyder samtidig, at du gratis får mulighed for at benytte dig af advokathjælp i sager om tvangsfjernelse. Derfor har både du og dit barn fra 12+ ret til gratis hjælp og rådgivning.