Hårdt og blødt vand

Hårdt vand er vand, der indeholder et højt indhold af opløste mineraler som f.eks. calcium og magnesium. Disse mineraler kan forårsage en række problemer, f.eks. at det er svært at få sæbe til at skumme, at efterlade mineralaflejringer på tøj og opvask og at gøre VVS-installationer mindre effektive. Blødt vand er derimod behandlet for at fjerne disse mineraler, hvilket gør det meget lettere for både dit hjem og dine apparater. Tjek mere om hård og blød vand her.

Udtrykkene hård og blød vand henviser til mængden af opløste mineraler i vandet. Hårdt vand indeholder et højt indhold af calcium og magnesium, mens blødt vand er blevet behandlet for at fjerne disse mineraler.

Hårdt vand er ikke nødvendigvis en sundhedsfare, men det kan være en plage. Det høje indhold af mineraler kan gøre sæben svær at skumme og efterlade aflejringer på tallerkener og tøj. Det kan også forårsage problemer med rørene ved at tilstoppe dem og gøre dem mindre effektive

Blødt vand er til gengæld mere skånsomt for både dine apparater og dine rørledninger. Manglen på opløste mineraler betyder, at sæben skummer lettere, og at der ikke efterlades mineralaflejringer på tallerkener og tøj. Blødt vand flyder også lettere gennem rørene, hvilket mindsker risikoen for tilstopninger

Selv om hårdt vand ikke nødvendigvis er sundhedsskadeligt, foretrækker mange mennesker den blødere løsning på grund af den ekstra bekvemmelighed.

Hvad er bedst? hård og blød vand?

Så er hård og blød vand bedst for dit helbred?

Nogle undersøgelser har vist, at hård og blød vand kan være forbundet med højere forekomst af hjerte-kar-sygdomme. Disse undersøgelser har dog ikke været entydige, og der er behov for mere forskning for at bekræfte en eventuel sammenhæng.

Hård og blød vand kan også forårsage hudirritation hos nogle mennesker. Det skyldes, at mineralerne i hårdt vand kan binde sig til sæbe og danne en film på huden, som kan blokere porerne og fange bakterier. Dette kan føre til tilstande som f.eks. akne eller eksem.

Blødt vand er derimod mindre tilbøjeligt til at forårsage disse problemer, da det ikke indeholder det samme niveau af mineraler.

Så hvis du er bekymret for dit helbred, kan blødt vand være den bedre løsning. Hvis du bor i et område med hårdt vand, er der dog måder at reducere virkningen heraf på, f.eks. ved at bruge et vandfilter eller en blødgøringsmaskine.

Hård og blød vand, hvad har man i Danmark?

I Danmark er hårdt vand mere almindeligt end blødt vand. Det skyldes, at Danmark har meget kalksten og kridt i grundfjeldet. Når regnvand siver gennem denne klippe, optager det mineraler og bliver til hårdt vand.

Hvis du har hårdt vand, bør du måske investere i en vandafkalkningsmaskine. En blødgøringsmaskine fjerner mineralerne fra dit vand, så det bliver lettere for dine rør og apparater. Det kan også forbedre smagen af dit vand.