Aflastningsordning for børn og unge

Har du behov for aflastning fra dine daglige omsorgsopgaver? Har du behov for at have nogle perioder uden børn for at kunne være en bedre forælder? Så kan en aflastningsordning for børn og unge være løsningen for dig.

Ordningen kan have forskellige former, men den almindelige form for aflastningsordning er, at et barn eller en ung bliver passet af andre voksne i en periode. Dette kan være hos bedsteforældrene, hos andre familiemedlemmer, i et dagtilbud eller på et socialpædagogisk opholdssted. Fordelene ved at have en aflastningsordning er mange, og det er især vigtigt for børn og unge, der har særlige behov.

Hvad er formålet med aflastningsordningen?

Aflastningsordningen er til for at give pårørende til personer med særlige behov en mulighed for at få et afbræk i deres hverdag, så de kan få tid til sig selv og deres egne aktiviteter. Pårørende har ofte brug for et afbræk fra den daglige pleje og omsorg, og det er her aflastningsordningen kommer ind i billedet.

Med aflastningsordningen kan pårørende få et par dage eller timer uden ansvaret for den person, de passer. På den måde kan pårørende få tid til at slappe af, lade op og komme ud af huset. At anvende et socialpædagogisk opholdssted er altså ikke en erstatning for pleje og omsorg, men blot et kærkomment supplement.

Hvem kan få aflastning?

Der er mange mennesker, der kan have brug for aflastning. Det kan være folk, der har et fysisk handicap, som gør det svært for dem at klare sig selv. Det kan også være folk med psykiske problemer eller sygdomme, som gør det svært for dem at fungere normalt i hverdagen. Endelig kan det også være ældre mennesker, der ikke længere er så mobile eller styrke til at klare sig selv.

Hvordan fungerer aflastningsordningerne for børn og unge?

Aflastningsordningerne for børn og unge fungerer ved, at man har mulighed for at få aflastning til sit barn, hvis man har behov for det. Aflastningsordningerne kan også være en god idé, hvis man har et barn med særlige behov, der kan kræve ekstra pleje og omsorg i hverdagen. På den måde kan man få den nødvendige aflastning, samtidig med at barnet eller den unge stadigvæk får deres behov dækket.

Der findes flere forskellige former for aflastningsordninger for børn og unge. Et socialpædagogisk opholdssted er typisk tilrettelagt for børn og unge med særlige behov, og derfor er der ofte flere ressourcer til rådighed her. Hvilken type aflastningsordning der vil være bedst egnet til netop dit barn afhænger af bl.a. barnets/den unges behov.

Aflastningsordningen giver dig mulighed for at trække dig lidt tilbage fra dagligdagens stress og jag, samtidig med at du ved, at dine børn er i trygge hænder.