Advokat i forældremyndighed: Få hjælp til sager i familieretshuset på www.forældremyndighed.dk

Advokatfirmaet Strauss & Garlik stiller altid op med Danmarks stærkeste team af familieretsadvokater. Find derfor din nye advokat i forældremyndighed på www.foraeldremyndighed.dk og gå gennem din proces i familieretshuset med et stærkt team af specialister i ryggen.

Specialiseret advokat i forældremyndighed

En advokat i forældremyndighed og samvær fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik fører sager om samvær, bopæl og forældremyndighed i hele det danske land. Denne specialiserede afdeling stiller derfor altid gerne en advokat i forældremyndighed til rådighed, skulle du befinde dig i en situation, hvor en sådan viser sig nødvendig. En given advokat i forældremyndighed fra dette advokatfirma har et utal af sager bag sig, og denne har derfor stor erfaring med børnesager af enhver art. Har du for eksempel problemer med samvær, forældremyndighed, eller risikerer du en tvangsfjernelse af dit barn, står en advokat i forældremyndighed hurtigt klar på www.foraeldremyndighed.dk. En advokat i forældremyndighed klarer ikke bare de mange juridiske og tekniske processer, der forekommer i sagsforløb som disse, men guider dig også trygt igennem de ofte tunge forløb. Advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik er nemlig klar over, at sagsforløb som disse kan være hårde for både børn og voksne. Derfor prøver de så vidt muligt at skåne alle involverede parter, samtidig med at de arbejder for at skaffe de bedste betingelser for både børn og voksne.

De lettere sager håndteres i familieretshuset

Familieretshuset, der tidligere blev kaldt Statsforvaltningen, er indgangen til systemet. Det er i familieretshuset, at alle lettere sager afgøres, mens mere komplekse sager tages videre til familieretten. Hos familieretshuset tilbyder man derfor masser af hjælp og rådgivning, da der er stort fokus på konflikthåndtering og muligheden for, at I eventuelt kan hjælpe jer selv med at håndtere forskellige uoverensstemmelser. I forlængelse af dette yder en særlig børneenhed støtte til børn i form af børnesagkyndige undersøgelser og samtaler. Kontakt familieretshuset, hvis du ønsker at starte en sag op om forældremyndighed, bopæl eller samvær. Denne kontakt skal ske digitalt gennem familieretshusets hjemmeside ved at udfylde et spørgeskema. Ansøgningen sendes efterfølgende videre til sagsbehandling, hvor den kategoriseres alt efter, hvor kompliceret sagen tager sig ud. Har du svært ved at finde rundt i dette system, eller har du på anden vis brug for advokathjælp til din forestående sag i familieretshuset, er der masser af hjælp at hente på www.foraeldremyndighed.dk. De mange advokater herfra kender nemlig systemet ud og ind, og derfor kan de hjælpe dig med at komme helskindet ud på den anden side.

Læs mere om Advokatfirmaet Strauss & Garlik og deres specialiserede afdeling på www.foraeldremyndighed.dk. De vil altid formidle din vinkel på en given sag, sådan at du klart og tydeligt får præsenteret, hvad du mener, er bedst for dit barn.